• Joanna Broomfield

Scientists Confirm Reusables Are Safe To Use During Covid-19

When the Coronavirus first hit our news screens, many people became reluctant to use their reusable containers, coffee cups and shopping bags, for fears of spreading the virus.


ครั้งแรกที่ข่าวเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่ามีให้เห็นทั่วไปทุกหน้าจอ หลายคนเริ่มลังเลที่จะนำบรรจุภัณฑ์ แก้วกาแฟ และถุงใส่สินค้ามาใช้ใหม่เนื่องจากกลัวการแพร่กระจายของไวรัสIn 2018, the Bangkok Post reported that, on average, Thai’s used 8 plastic bags each per day, but in January 2020, Thailand saw a big pull away from single-use plastics and pushed towards reusables. 75 retailers pledged to stop providing single-use plastic bags and the majority of the population agreed with the ban. This came only a few months before Covid-19 was declared a pandemic.


ในปีพ.ศ. 2561 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยใช้ถุงพลาสติก 8 ชิ้นต่อวัน โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คนไทยลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งอย่างเห็นได้ชัด และหันมาใช้ถุงแบบนำกลับมาใช้ใหม่แทน ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกกว่า 75 ร้านรับปากว่าจะหยุดแจกจ่ายถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการหยุดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งดังกล่าว โดยกระแสนี้เพิ่งมีขึ้น 2-3 เดือนก่อนที่ไวรัสโควิด-19 จะประกาศให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก


Fast forward to a Covid-19 world and a poll by the Institute of Public Policy and Development found that 62% of people in Thailand now view single-use plastics as essential.


เมื่อข้ามไปยังโลกแห่งไวรัสโควิด-19 สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาได้จัดทำโพลล์ขึ้นและพบว่ากว่า 62% ของประชากรไทยมองว่าการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเป็นสิ่งสำคัญWith little evidence to prove that reusables posed any more of a threat than plastic, many cafes and shops like 7/11 and Starbucks still decided to ban the use of reusables cups and containers in their stores, just to be safe.


เมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ว่าการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่จะก่อให้เกิดอันตรายใดมากไปกว่าการใช้พลาสติกอันน้อยนิด คาเฟ่และร้านค้าทั้งหลาย อย่างเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นและสตาร์บัคส์ต่างตัดสินใจหยุดใช้แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในร้านของตนเพื่อความปลอดภัยจากไวรัส


“Since the early days of this pandemic, the plastic industry has been working to promote unnecessary throwaway plastics and scare people away from reusable bags and other items,” - Greenpeace USA Oceans Campaign Director John Hocevar.


"ตั้งแต่ช่วงวันแรกๆ ของภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้ อุตสาหกรรมพลาสติกต่างทำงานกันอย่างแข็งขันกันเพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกซึ่งใช้แล้วทิ้งเมื่อไม่จำเป็นและทำให้คนทั่วไปหวาดกลัวการใช้ถุงและสิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่"

นาย John Hocevar ประธานการรณรงค์ปกป้องมหาสมุทร องค์กรีนพีซในสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้


Photo from DailyNews.co.th


But last week, more than 100 scientists from around the world signed a document stating that the use of reusable cups, bags, containers and other reusable systems can be used safely by employing basic hygiene. Virologists, epidemiologists, emergency room doctors, and specialists in public health and food packaging safety were among the 115 experts who signed the document.


อย่างไรก็ดี ในอาทิตย์ที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์กว่า 100 ชีวิตจากทั่วทุกมุมโลกได้ลงชื่อในเอกสารซึ่งระบุว่าการใช้แก้ว ถุง บรรจุภัณฑ์ และระบบการนำสิ่งของมาใช้ใหม่นั้นสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหากมีการรักษาความสะอาดพื้นฐาน

นักไวรัสวิทยา นักวิทยาการระบาด แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน และผู้เชี่ยวชาญในสายสุขภาพและด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารต่างอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกว่า 115 ชีวิตที่ลงชื่อในเอกสารดังกล่าว


“In terms of the general public’s response to the Covid crisis, we should make every attempt to avoid over-consumption of single-use plastics, particularly in applications like packaging." Said Chemistry Professor at Oxford University Charlotte Williams.


"สำหรับการโต้ตอบของสาธารณชนต่อวิกฤติไวรัสโควิด เราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางในการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งจนเกินไป โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์" กล่าวโดยนาย Charlotte Williams ศาสตราจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัย Oxford


So, does this mean that all cafes, shops and restaurants will once again allow reusables? We hope so.


ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหมายความว่าร้านคาเฟ่ ร้านค้า และร้านอาหารทุกร้านจะต้องกลับมาใช้สิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่นั้น เราก็หวังให้เป็นเช่นนั้น


Global coronavirus cases have now hit over 10 million, so it is clear that this virus isn’t going away any time soon. We must return our thinking towards caring for our environment, whilst we start adjusting to this new normal.


ผู้ติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่าทั่วโลกถึง 10 ล้านคนแล้ว อันเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าไวรัสนี้จะไม่หายไปจากโลกเราเร็วๆ นี้ โดยเราจะต้องกลับมาคิดถึงเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของเรา ในขณะที่เราปรับตัวให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ด้วย

“It is vitally important that we do not let the impact Covid-19 has had on human health be used as an excuse to further damage the health of our planet”.
“As our old lives resume we must make time and space to protect and nurture healthier environments to ensure a healthier future for all,” - Dr Jennifer Cole, Royal Hollaway University

"สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราจะต้องไม่ปล่อยให้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นกับสุขภาพมนุษย์เป็นข้ออ้างในการทำลายสุขภาพของโลกเราไปมากกว่านี้"
"เมื่อวิถีชีวิตแบบเดิมของเรากลับอีก เราจะต้องให้เวลาและพื้นที่ในการปกป้องและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคน" ดอกเตอร์ Jennifer Cole จากมหาวิทยาลัย Royal Hallaway ได้กล่าวไว้

0 views

@rootthefuture

  • YouTube